RG Astray Gold Frame Amatsu Mina
0
Giới thiệu nhanh mẫu Gundam RG Astray Gold Frame Amatsu Mina
0

Gundam RG Astray Gold Frame Amatsu Mina là con Gundam được điều khiển bởi Rondo Mina Sahaku. Nó được nâng cấp bởi Mina từ mẫu MBF-P01-ReAMATU Gundam RG ...

Gundam Việt
Logo
Đăng ký tài khoản GUNDAMVIET mới
Đặt lại mật khẩu
Sản phẩm so sánh
  • Total (0)
Bắt đầu so sánh